login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Oostduin / Arendsdorp

Wassenaarseweg76

2596 CKDen Haag

Status: lopend


Al enkele jaren zijn nieuwbouwplannen op het terrein van deze (voormalige) buitenplaatsen in de maak. De gemeente Den Haag heeft landschapsarchitect Michael van Gessel als supervisor aangesteld. Tegen de nieuwbouw als vervanging van verzorgingsflat Arendsdorp bestaan vanuit de omwonenden veel bezwaren. Voor de rest van de buitenplaats is een opgesteld beheerplan in uitvoering. Dat geschiedt gefaseerd in verband met kosten. Rapporteur Joost Gieskes is bij de uitvoering betrokken via een daartoe opgerichte klankbordgroep waarin ook de Wijkvereniging Benoordenhout, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken, en de bewoners van Arendsdorp zitting hebben. In 2012 is de gemeente nadrukkelijk gewezen op het respecteren van de historische structuren waarvan, naar bleek, de gemeente niet goed op de hoogte was.