login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Park Bisdom van Vliet (Haastrechtse bos)

Hoogstraat166

2851BEHaastrecht

Status: afgesloten


Omwonenden schakelden de NTs in omdat zij zich zorgen maakten om bouwplannen op het parkeerterrein naast het bos. Het bos zelf is in de zeventiger jaren van de 20ste eeuw aangelegd en valt net als het bouwterrein buiten het gebied dat tot het Rijksmonument behoort. Het is in beheer bij het Zuid-Hollands Landschap. Dit project, onder andere de restauratie van de grot, ligt tijdelijk stil, vooral door gebrek aan fondsen.