login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Melden bedreigd groen erfgoed

Signaleert u een bedreiging van waardevol groen? Meld het aan!

De Commissie Groen Erfgoed (CGE) van de NTs ziet het als haar taak in het hele land waar mogelijk groen erfgoed te beschermen. Dat betekent dat ze opkomt voor het behoud en het juiste beheer van waardevolle historische en hedendaagse tuinen, parken, buitenplaatsen en cultuurhistorische landschappen. Als die – bijvoorbeeld door woningbouw of wegenaanleg – in de knel dreigen te raken, kan de NTs de helpende hand bieden: onderzoek doen, actiegroepen adviseren en eventueel overheden aanspreken. Het gaat niet alleen om particuliere tuinen maar ook om openbaar groen, zoals stadsparken en begraafplaatsen.

U kunt de CGE op de hoogte stellen van een bedreiging van groen erfgoed door onderstaand formulier in te vullen. De CGE neemt vervolgens graag contact met u op.
Maar let op: er moet wel sprake zijn van een bijzondere architecturale aanleg, vormgeving, beplanting of cultuurhistorische waarde (zie art. 2 van de NTs-statuten); niet ieder grasveld valt onder de definitie van ‘groen erfgoed’, en ook niet iedere individuele boom die gekapt dreigt te worden. (NB: voor dit laatste, de kap van bomen, kunt u zich overigens wenden tot de Bomenstichting: http://www.bomenstichting.nl.)

Wij zien uw ‘melding bedreigd groen erfgoed’ graag tegemoet, en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

melden bedreigd groen erfgoed

Wilt u de monumentencommissie op de hoogte stellen van tuinen of parken die geheel of gedeeltelijk in hun voortbestaan worden bedreigd, dan kan dat door onderstaand formulier in te vullen
  • Melden bedreigd groen