login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Groen Erfgoed in de Schijnwerpers

Van groot belang voor de hele monumentenwereld was de verschijning in juni jl (2018) van de beleidsbrief van het ministerie van OCW genaamd: ‘Erfgoed Telt’ – een voor die wereld veelbelovende titel. De NTs heeft over dit verschijnen eerder bericht.

En inderdaad: de inhoud van de ministeriële nota stelde niet teleur: allerwegen overheerste de tevredenheid. Ook bij de NTs, omdat er 10 miljoen extra werd toegezegd speciaal voor groen erfgoed. Weliswaar – zo moet je toch wel vaststellen –  is dit financieel een druppel op een gloeiende plaat vergeleken bij wat er werkelijk nodig zou zijn, maar het is absoluut winst dat het ministerie en de belangenbehartigers van monumentaal Nederland in het algemeen op één lijn  zitten, en meer speciaal voor de NTs, dat ook het Groene Erfgoed nu zo uitdrukkelijk in beeld is. Dat was wel eens anders,

Onder de paraplu van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), waarin bijna alle particuliere Nederlandse monumentenorganisaties samengaan, heeft de NTs dan ook instemmend gereageerd via een brief aan minister van Engelshoven  (FIM-reactie Erfgoed telt). Natuurlijk zijn er nog punten waar verbetering nodig is – regelingen die beter kunnen, overgangssituaties die moeten worden bijgesteld – en de financiën blijven natuurlijk altijd een probleem (waar geldt dat niet?), maar de toon blijft: we zijn gezamenlijk op de goede weg. Voor het groene erfgoed zou – zo bepleit de FIM – een ‘onderhoudsfonds’ kunnen worden ingericht dat de voor het veld zo ongemakkelijke financiële fluctuaties  zou kunnen opvangen.

september 2018

2019: Groen Erfgoed in de lift !

Een verheugende ontwikkeling is, dat de beleidsbrief en het daarbij ter beschikking gekomen bedrag, zie hierboven, het mogelijk maakt te investeren in nieuwe vormen van opleiding tot ‘hovenier historisch groen’. De NCE (Stichting Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen) is daarover in gesprek met bij deze materie betrokken instanties als  de Vereniging van Erfgoedhoveniers, het Gilde van Tuinbazen, het Gelders Restauratie Centrum, en de SBB.  Zie hierover:  https://www.erfgoedopleidingen.nl/masterplan .

Verder breidt de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (https://www.stichtingerm.nl/ERM) haar kwaliteitszorg over gebouwde monumenten voortaan ook uit over groen.  Ze heeft daartoe een nieuwe website ingericht: https://www.groenerfgoedzorg.nl/..

februari 2019