login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Groen Erfgoed in de Schijnwerpers

Hoogezand: het Oosterpark in ere hersteld

(foto’s: Stieneke van der Wal)

In augustus 2014 zoekt een verontruste buurtbewoonster van het Oosterpark in Hoogezand contact met de Tuinenstichting. In de brief schrijft zij dat buurtbewoners rondom het park, een beschermd Rijksmonument, zich ernstig zorgen maken over de snelle achteruitgang van het park en dat de gemeente niet reageert op hun brieven. De NTs-adviseurs Groen Erfgoed uit Groningen, Stieneke van der Wal en Thea Brouwer, zijn samen polshoogte gaan nemen en hebben de verontruste bewoners advies gegeven hoe zij kunnen voorkomen dat ‘hun’ park verder in verval raakt. De achteruitgang van het park betrof vooral de beplanting van bomen, struiken en plantvakken; de vijvers, bruggen en wandelpaden lagen er daarbij vergeleken goed bij.

2014 – 2020: stap voor stap

De bewoners verenigden zich in een buurtcomité zodat zij eensgezind met de gemeente in gesprek konden gaan. De bestuursleden ervan wisten precies wat zij wilden, namelijk dat de gemeente het gehele Oosterpark in ere zou houden en met zorg zou gaan onderhouden.
In 2015 werd in opdracht van de gemeente door SB4 een tuinhistorisch onderzoek uitgevoerd waarin de waardering van het park werd beschreven. Het buurtcomité kreeg ondertussen van de Koninklijke Nederlandsche Heidemij Maatschappij financiële ondersteuning om een herstelplan te laten maken. Dit gebeurt in 2016, en wel door Arcadis, dat op basis van het tuinhistorisch onderzoek een ontwerp maakt voor het gehele park. Het ontwerp wordt datzelfde jaar aan de buurtbewoners gepresenteerd en die zijn enthousiast over de plannen. Nu is het wachten op een uitvoerings- en beheersplan dat moet worden opgesteld door de gemeente.
Helaas duurt het tot 2019 voordat de gemeente dat plan aan de buurt presenteert. Maar eind 2019 begint dan toch werkelijk de eerste fase van de uitvoering, waarbij bomen worden gekapt, gesnoeid en nieuwe worden aangeplant. In het voorjaar van 2020 wordt de beplanting van rozenperken, taxus en plantvakken van de hoofdas vernieuwd. En in de komende jaren gaat de gemeente nog door met de verdere uitvoering, in nauw contact met het buurtcomité van het Oosterpark.

De rol van de Tuinenstichting

Stieneke van der Wal is betrokken geweest bij de ontwikkelingen vanaf de melding tot nu toe . Zij heeft regelmatig contact gehad met het buurtcomité en dat tijdens het hele proces van advies voorzien. Het bestuur van het buurtcomité was en is mondig genoeg om de contacten met de gemeente te onderhouden. Maar wat de bewoners vooral nodig hadden, was inhoudelijke kennis: hoe ga je met dergelijk groen erfgoed om? Allereerst heeft Stieneke geadviseerd het bovengenoemde tuinhistorisch onderzoek te laten uitvoeren, en vervolgens was ze betrokken bij het de inhoudelijke beoordeling van het herstelplan. Belangrijk was ook een overleg in 2018 met de ambtenaren, in de periode dat het gemeentelijke proces rond het uitvoeringsplan geheel tot stilstand leek te zijn gekomen. Het buurtcomité zelf kreeg de zaak niet vlot getrokken, en vroeg Stieneke en de landschapsarchitecte van Arcadis hen bij te staan. En met succes.

Groene parel

Op een zeer warme zomerdag is Stieneke rondgeleid door de voorzitter van het buurtcomité. De buurt is tevreden over wat er nu is uitgevoerd en blijft het herstel kritisch volgen. Het is inderdaad prachtig om te zien hoe het park er nu bijligt. Met bloeiende rozen, taxussen weer strak in de hoofdas en bloemperken met diverse vaste planten. Dat belooft wat als het park in zijn geheel is opgeknapt: een groen pareltje midden in de wijk waar heel Hoogezand van kan genieten!

Stieneke van der Wal

augustus 2020