login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Groen Erfgoed in de Schijnwerpers

Parkbos Voordaan in Groenekan gered

Het Biltse college van B&W heeft  tijdens haar vergadering van 28 november jl. het plan geschrapt om woningen te gaan bouwen in het Parkbos van het landgoed Voordaan.  Dit mede dank zij een snelle gezamenlijke actie van de NTs en Heemschut, en natuurlijk de inzet van andere organisaties en veel boze burgers.

In Groenekan, gemeente De Bilt, zou een gedeelte van het historische landgoed Voordaan, het Parkbos, de bestemming krijgen van woningbouwlocatie. In een gezamenlijke brief aan het Biltse college uitten de NTs en Heemschut hun zorgen over dit voornemen: het zou niet alleen leiden tot aantasting van dit groengebied, maar ook consequenties hebben voor de cultuurhistorische waarde van de monumentale omgeving.

De eeuwenoude buitenplaats Voordaan is een waardevol ensemble van landhuis, voormalige pachtboerderijen, landerijen, park, parkbos, waterpartijen, bos en lanen. Sinds 2001 is de van oorsprong 17de eeuwse buitenplaats een beschermd rijksmonument, met een parkaanleg van ca. 1850 naar ontwerp van Jan Copijn, één van de beroemde Nederlandse landschapsarchitecten uit de 19e eeuw. Het gedeelte van het Parkbos waar de woningbouw zou moeten plaatsvinden, maakt weliswaar geen deel uit van het rijksmonument, maar grenst hier wel onmiddellijk aan en is evident onderdeel van het landgoed en de historische groenstructuur van het dorp.

december 2019