login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Groen Erfgoed in de Schijnwerpers

Bergmans in ere hersteld: De Lind in Oisterwijk

Het arrangement van allerlei bonte bloemen dat we nu aantreffen bij kiosk en vijver op de Oisterwijkse Lind is zeer waarschijnlijk wat de bekende tuinarchitect John Bergmans (1882-1980) er graag zou hebben gezien. Hij zou vast ook blij zijn geweest met het fraai gerestaureerde ensemble van kiosk met vijver, het grasplein, de oude lindebomen en monumentale panden eromheen, kortom met het in volle glorie herstelde historische centrum van Oisterwijk. De NTs heeft daar haar bijdrage aan geleverd!

Kiosk, vijver en beplanting
Foto: Willem Verhoeven

 

Evenementen

Zo rond 2015 dreigde het immers anders te gaan lopen: de gemeente leek – ter wille van het toenemend aantal evenementen op de Lind – het gras te gaan asfalteren en de vijver te verwijderen. Gras vroeg na zo’n evenement te veel onderhoud, en de vijver – overigens toch al sterk verwaarloosd – lag alleen maar in de weg.
Maar toen Willem Verhoeven, lid van de Commissie Groen Erfgoed van de NTs, daarvan hoorde, ging hij op onderzoek uit. Hij meende namelijk de hand van John Bergmans te herkennen in allerlei elementen: trappartijen, bakstenen waterbassins, gemetselde muurtjes. Hij vreesde dat een waardevol stukje groen erfgoed zou gaan verdwijnen.

Onderzoek NTs

Kiosk en net aangelegde vijver in 1946

De kiosk dateert van 1929, de vijver is een monument voor de bevrijding, uit 1946. En juist in die jaren woonde en werkte Bergmans in Oisterwijk! Het zou toch wel opmerkelijk zijn, als Bergmans, die maar liefst 56 projecten in die gemeente op zijn naam had staan, zich er níet mee had bemoeid!
Verhoeven raadpleegde o.m. andere NTs-adviseurs: Marianne van Lidth de Jeude en Johanna Karssen, die bezig waren met een monografie over Bergmans. Onomstotelijk bewijs vonden zij niet, maar ook zij waren, evenals het Gelders Genootschap dat aanvullend onderzoek deed, overtuigd van – minimaal – een sterke inbreng van Bergmans bij het ensemble.

Restauratie

Op basis van deze bevindingen bleek de gemeente Oisterwijk bereid op haar plannen terug te komen, en dat niet alleen: ze liet zich vervolgens in een traject van bijna drie jaar door de hierboven al genoemde NTS-deskundigen adviseren: bij de herinrichting van het plein (dat gras zal blijven!), bij de grondige restauratie van de vijver naar de aanleg van 1946, en tenslotte ook bij de kleurrijke herbeplanting in Bergmansstijl die we nu, in augustus 2019, zien staan!

De Lind in Oisterwijk
Foto: Willem Verhoeven

 

Augustus 2019