login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erfgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is, die kan variëren van een informatief telefoongesprek tot een jarenlange begeleiding van projecten.


Bescherming Groen Erfgoed

Commissie Groen Erfgoed

De Commissie Groen Erfgoed geeft onafhankelijk advies aan particulieren, instellingen en overheden met betrekking tot de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van groen erfgoed in de breedste zin des woords. Zij entameert ook onderzoek naar historische en hedendaagse tuinen, parken en cultuurhistorische landschappen en hun ontwerpers en beheerders. Ook de bescherming van bijzonder en/of kenmerkend plantensortiment vormt een speerpunt.

lees meerActies bedreigd groen erfgoed

Naar aanleiding van meldingen vanuit ‘het veld’, bezorgde burgers, actievoerende groepen, alerte donateurs, komt de Commissie Groen Erefgoed in actie. Zij onderzoekt welke hulp geboden is. Hier kunt u meer lezen over deze acties.

lees meerGroen Erfgoed in de Schijnwerpers

Hoogezand: het Oosterpark in ere hersteld (foto's: Stieneke van der Wal) In augustus 2014 zoekt een verontruste buurtbewoonster van het Oosterpark in Hoogezand contact met de Tuinenstichting. In de brief schrijft zij dat buurtbewoners rondom het park, een beschermd Rijksmonument, zich ernstig zorgen maken over de snelle achteruitgang van het park en dat de gemeente niet reageert op hun brieven. De NTs-adviseurs Groen Erfgoed uit Groningen, Stieneke van der Wal en Thea...

lees meerMelden bedreigd groen erfgoed

Wilt u de Commissie Groen Erfgoed op de hoogte stellen van tuinen of parken die geheel of gedeeltelijk in hun voortbestaan worden bedreigd, dan kan dat door ons formulier in te vullen. De CGE zal vervolgens contact met u opnemen.

lees meerNieuws

Berichten uit het nieuws die te maken hebben met acties waar de Commissie Groen Erfgoed mee bezig is.

lees meerActiekaart

De actiekaart van de monumentencommissie geeft u een helder overzicht van de lopende projecten waarvoor de NTs zich inzet. Daarnaast is een selectie van afgeronde projecten van de afgelopen jaren weergegeven.

lees meerArchief

Hier zijn webteksten over NTs-acties uit het verleden opgenomen in - op dit moment nog - willekeurige volgorde. Bij sommige vindt u doorklikmogelijkheden. Lees...

lees meer