login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Introductie: wat is Sociaal Tuinieren


Introductie: Wat is Sociaal Tuinieren

Terug naar de hoofdpagina Methodiek Sociaal Tuinieren

 

Sociaal Tuinieren in het kort

‘Sociaal Tuinieren’ is een samenwerkingsproject van de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam. Het project is in 2011 van start gegaan met een pilot in de Amsterdamse wijk Betondorp.Sociaal Tuinieren is na een positieve evaluatie sinds 2012 voortgezet in diverse wijken in Amsterdam.
Groepen vrijwilligers – bemiddeld via Present – knappen in achterstandswijken de tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners op en beplanten de tuinen duurzaam. De bewoners zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. Na afloop worden de bewoners gekoppeld aan een structurele vrijwilliger die regelmatig de tuin komt bijhouden. Op deze manier wordt sociaal isolement doorbroken en worden verwaarloosde tuinen weer groen.

 

Rol Stichting Present

De specifieke taken van Stichting Present Amsterdam bij Sociaal Tuinieren zijn:

– Het leggen en onderhouden van contacten met sleutelfiguren in de wijk (wijkbeheerders, buurtcongiërges)

– De bemiddeling van groepen vrijwilligers die zich tijdens de projectdagen inzetten

– Het organiseren en begeleiden van projectdagen, samen met de tuinontwerper en de Tuinenstichting

Het Sociaal Tuinieren project wordt uitgevoerd met een vast team waarin Present en Tuinenstichting nauw samenwerken. Het duurzaam borgen van het project – zorgen dat de tuinen opgeknapt blijven – gebeurt in gezamenlijkheid.

 

Bekijk dit filmpje voor een impressie:

 

Waarom Sociaal Tuinieren?

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem, dat kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten. Volgens onderzoek zal de eenzaamheid in Nederland de komende jaren fors toenemen. Het project Sociaal Tuinieren bestrijdt eenzaamheid effectief.
Daarnaast wordt met dit project gestreefd naar meer groen in de wijk. In de sociale sector groeit het besef dat groen een maatschappelijke functie heeft en dat groen als middel kan worden ingezet om sociale processen in wijken te stimuleren.
Groen kan een bijdrage leveren aan het versterken van sociale cohesie en integratie. Dit hebben wij tijdens het project voortdurend in de praktijk waargenomen: buren komen helpen, maken een praatje, en gaan zelf ook aan de slag. Daarnaast heeft groen een positief effect op de gezondheid.

Het aspect ‘Sociaal’ heeft niet alleen betrekking op ‘hulp aan kwetsbare mensen’ door ‘vrijwilligers die volop in de maatschappij staan’. Er vinden ontmoetingen en contacten plaats tussen alle betrokken partijen, die een dag samenwerking waarbij diverse lagen van de samenleving die elkaar anders nooit zouden ontmoeten in contact komen.

Dit wordt door alle betrokkenen als zeer positief ervaren. In deze sfeerimpressie van een projectdag in samenwerking met Amsterdam Rainproof, die plaatsvond op 6 april 2018, wordt dit goed zichtbaar:

Gelukkige bewoners

In dit filmpje komt het belang van contact met bewoners tijdens de projectdag goed naar voren:

Bekijk dit filmpje over een projectdag in de Amsterdamse Bloemenbuurt om te zien wat het effect van het project op de kwetsbare bewoners van de Amsterdamse Bloemenbuurt is: