login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Vacature (freelance) meewerkend hoofdredacteur Tuinjournaal & eindredacteur Open Tuinengids

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een groene leefomgeving enorm bijdraagt aan het welzijn van mensen. Toch gaat steeds meer hoogwaardige groene ruimte verloren vanwege bouwplannen, gebrek aan geld of adequate kennis. Het gaat vaak om bijzonder groen zoals historische landgoederen, stedelijk groen en bijzondere tuinen.

De Nederlandse Tuinenstichting maakt zich sinds de jaren tachtig hard voor de instandhouding van tuinen en parken met een bijzondere waarde. We komen op voor bedreigd groen erfgoed, we stimuleren tuinbezoek door een jaarlijkse open tuinengids te maken en we knappen verwaarloosde stadstuinen op. We delen kennis door het organiseren van studiedagen, excursies, congressen en het uitgeven van een tuinblad.

Het Tuinjournaal komt 2x per jaar uit en is een uiting van het beleid en de strategie van de NTs. Het is een belangrijk pr-instrument om donateurs, stakeholders en een brede groep belangstellenden te informeren en te inspireren. Tevens draagt het Tuinjournaal bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van de NTs. De redactie bestaat uit inhoudsdeskundigen die aantoonbaar goed kunnen schrijven.

Om het tuinbezoek te stimuleren geeft de NTs jaarlijks de Open Tuinengids uit. Hierin staan meer dan 300 bijzondere tuinen, buitenplaatsen, landgoederen en kwekerijen. Deze tuinen worden door de Open Tuinencommissie bezocht en geselecteerd uit het donateursbestand van de NTs.

De NTs zoekt per direct een:

Meewerkend hoofdredacteur Tuinjournaal/eindredacteur Open Tuinengids

Het gaat om een betaalde functie voor een zzp-er met een relevant netwerk, een ‘groene’ achtergrond en interesse op het gebied van groen erfgoed en/of tuin- en landschapsinrichting. De hoofdredacteur/eindredacteur is de spin in het web bij de totstandkoming van het blad en de gids en bepaalt in samenspraak met de desbetreffende commissies/redactie en het bestuur de inhoudelijke koers.


Taken Tuinjournaal:

 • Voorzitter redactiecommissie, leiden van redactievergaderingen, opstellen jaarplanning en (thematisch) inhoudsplan
 • Aansturen van de redactie en coördinatie taakverdeling
 • Contact onderhouden met andere NTs-commissies, bestuur en bureau
 • Bewaken redactionele identiteit van het Tuinjournaal en alert zijn op nieuwe ontwikkelingen (o.a. meedenken bij de inzet van TJ als communicatie-instrument)
 • Schrijven en redigeren diverse artikelen en rubrieken
 • Inhoud uitzetten, verzamelen kopij, beeld en advertenties, bewaken deadline
 • Begeleiden vormgeving en controleren drukproeven

Taken Open Tuinengids:

 • Begeleiden Open Tuinengids van begin tot eind in nauwe samenwerking met de Open Tuinencommissie
 • Initiëren en leiden redactievergaderingen
 • Schrijven en redigeren van artikelen en teksten
 • Beeldmateriaal en advertenties verzamelen
 • Begeleiden vormgeving en controleren drukproeven

De NTs zoekt iemand die:

 • een relevant netwerk heeft en bij voorkeur een ‘groene’ achtergrond en interesse op het gebied van groen erfgoed en/of tuin- en landschapsinrichting
 • leiding kan geven aan een redactie, maar ook graag zelf redigeert en aansprekende artikelen schrijft
 • ervaring heeft in de ‘bladenwereld’
 • uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden heeft
 • goed zelfstandig kan werken
 • goed kan werken met enthousiaste vrijwilligers
 • creatief is en met nieuwe ideeën komt

De geschatte tijdsbesteding is circa 40 uur per editie van het Tuinjournaal en circa 100 uur voor de Open Tuinengids.

Solliciteren
Ben je enthousiast? Solliciteer dan door jouw motivatie en CV naar Monique van Wegen te mailen via vacature@tuinenstichting.nl

Ook als je nog vragen hebt kun je mailen naar het bovenstaand mailadres.