login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Tuinen met een Bijzondere Toekomstwaarde

                                                                                                                    Privetuin Kockengen, ontwerp Luc Engelhard


Welke tuinen van de 21ste eeuw kunnen we als groen erfgoed van de toekomst beschouwen?

Waaraan moeten zulke tuinen voldoen?

Zijn hiervoor criteria voor op te stellen?

Zijn er nu al tuinen of parken die in de Open Tuinengids geplaatst kunnen worden, als voorbeeld en inspiratie?

De NTs nodigt u uit om samen met haar antwoorden op deze vragen te vinden. Donateurs en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om zelf `een tuin met bijzondere toekomstwaarde` in te sturen. Meerdere tuinen kunnen ook.
De keuze voor een `tuin met bijzondere toekomstwaarde` is geheel vrij. De enige voorwaarde is dat de tuin (minimaal enkele dagen per jaar) toegankelijk moet zijn.Ook de wijze van indienen is vrij: foto, tekening, tekst of link naar een website of Facebook.

Stuur uw voorstel op naardenbreejetuin@planet.nl

De NTs organiseert op zaterdag 23 september een symposium over dit onderwerp.
Hier zullen de ingebrachte tuinen aan de hand van criteria getoetst en bediscussieerd worden.

De NTs staat voor een ‘Groene historie èn een Groene toekomst’!


Zie verder:

  • Inleidend artikel over Tuinen met Bijzondere Toekomstwaarden
  • Uitnodiging symposium: Tuinen van de Toekomst
  • Interviews met enkele bekende tuin- en landschapsontwerpers
  • Selectie tuinen met bijzondere toekomstwaarde

op onze pagina: Tuinen met een Bijzondere Toekomstwaarde