login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Tuinen met een Bijzondere Toekomstwaarde

                                                                                                                    Privetuin Kockengen, ontwerp Luc Engelhard


Welke tuinen van de 21ste eeuw kunnen we als groen erfgoed van de toekomst beschouwen?

Waaraan moeten zulke tuinen voldoen?

Zijn hiervoor criteria voor op te stellen?

Zijn er nu al tuinen of parken die in de Open Tuinengids geplaatst kunnen worden, als voorbeeld en inspiratie?

De NTs nodigt u uit om samen met haar antwoorden op deze vragen te vinden. Donateurs en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om zelf `een tuin met bijzondere toekomstwaarde` in te sturen. Meerdere tuinen kunnen ook.
De keuze voor een `tuin met bijzondere toekomstwaarde` is geheel vrij. De enige voorwaarde is dat de tuin (minimaal enkele dagen per jaar) toegankelijk moet zijn.Ook de wijze van indienen is vrij: foto, tekening, tekst of link naar een website of Facebook.

De NTs organiseert op zaterdag 23 september een symposium over dit onderwerp.
Hier zullen de ingebrachte tuinen aan de hand van criteria getoetst en bediscussieerd worden.

De NTs staat voor een ‘Groene historie èn een Groene toekomst’!

Stuur uw voorstel(len) op naar :

denbreejetuin@planet.nl  onder vermelding van TBT.


In het Tuinjournaal van maart en in de Open Tuinengids 2017 zijn inleidende artikelen met foto’s verschenen die ter inspiratie dienen.

De  verslagen van de interviews met de groendeskundigen die ten grondslag lagen aan de artikelen zijn te lezen op:

Lodewijk Baljon

Harro de Jong

Luc Engelhard

Paul Roncken

Lodewijk Wiegersma

Saskia de Wit

Wilde Weelde: Emiel Versluis en Margo van Beem