login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Studiedag klimaatadaptatie bijzondere tuinen 26 augustus

Sinds enige jaren werken de NTs en stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) samen in de organisatie van een inhoudelijke studiedag. Dit jaar organiseren we een studiedag met de titel:


De betekenis van klimaatadaptatie voor bijzondere tuinen.


Wat zijn de gevolgen van de klimatologische veranderingen voor bijzondere tuinen en welke aanpassingen vragen zij?

Dit programma vindt plaats op maandag 26 augustus 2019 van 10.00 – 17.00 uur
op Kasteel Huis Bergh, Hof van Bergh 8, 7041 AC ’s-Heerenberg.

Klimatologische veranderingen
Uiteenlopend onderzoek toont aan dat ons klimaat verandert, waarbij weersextremen vaker voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld extreem zware stormen, langere periodes van droogte en hoge temperaturen, excessieve regenval en verstoring van seizoenen (zachtere winters en hetere zomers). Zulke weersextremen leiden steeds vaker tot problemen in de vaak eeuwenoude tuinen en parken van kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen (KBL). Vele van die
mooie tuinen en parken hebben al zwaar te lijden gehad tijdens de langdurige droogteperiode van 2018. Ook ontstonden op sommige KBL bouwtechnische zorgen over huis- en kadefunderingen door drooggevallen grachten, maar ook over verziltend grondwater, niet of onvoldoende grond- of oppervlaktewater om te kunnen sproeien en sterfte van jonge aanplant. Er werden extra kosten gemaakt voor meer personeelsinzet en/of de aanschaf van beregeningsinstallaties. Eerder veroorzaakte de hevige storm van begin 2018 ook al grote schade aan bomen in parken en bossen. Soms leidde heftige regenval ook tot wateroverlast.Klimaatadaptatie
Dit alles vraagt een meer klimaatbestendige aanpak van bijzondere (oude) tuinen en parken. Welke aanpassingen en maatregelen zijn er mogelijk en wenselijk om de klimaatschade te beperken en zijn hierbij kansen te benutten? De
klimaatverandering zal ook leiden tot aanpassingen in het toe te passen plantenassortiment. Waar moeten we dan aan denken? Welke voorbeelden zijn inspirerend en nuttig? Tijdens deze studiedag zullen enige sprekers, ieder vanuit
zijn of haar eigen expertise en ervaring, nader op dit grote vraagstuk ingaan.

Voor wie?
De studiedag is bedoeld voor donateurs van de NTs en relaties van sKBL zoals eigenaren, tuinbazen en/of beheerders van historisch groen erfgoed en hen die professioneel danwel als vrijwilliger, betrokken zijn bij de instandhouding van de tuinen en parken op KBL. Ook studenten van relevante studierichtingen zijn welkom.
Wel merken wij op dat het aantal plaatsen beperkt is en dat aanmelding geschiedt op basis van binnenkomst. De deelnamekosten van dit programma bedragen voor donateurs van sKBL en voor leden van de NTs € 45,- p.p. Voor niet-donateurs/nietleden bedraagt de deelname aan deze studiedag € 65,-. De korting geldt voor maximaal 2 personen per lid of per aangesloten KBL of organisatie.
U kunt zich hier aanmelden. Indien u een dieetvoorschrift volgt, verzoeken wij u ons dit te laten weten zodat wij er rekening mee kunnen houden (indien mogelijk).