login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Piet Bakker neemt afscheid van de MC

Op 15 augustus jl. (2018) woonde Piet Bakker zijn laatste MC-vergadering bij. Het werd een feestelijke bijeenkomst met de NTs-erespeld, bloemen en een buffet – maar jammer blijft het natuurlijk wel dat we hem voortaan moeten missen.

Piet weet zelf niet meer precies hoe lang hij al deel uitmaakt van de Monumentencommissie, en niemand weet dat, want hij hoort er langer bij dan wie dan ook van de anderen. Het moet zo’n 25 jaar geleden geweest zijn dat hij door de toenmalige voorzitter van de MC werd gevraagd. Daarvoor was hij al wel lid van de Tuinenstichting.

Van jongs af aan heeft Piet Bakker op eigen gelegenheid en met eigen keuzes zijn ongelooflijke kennis van planten, historische tuinen en eigenlijk van cultuurhistorie in de breedste zin van het woord opgebouwd. Hij studeerde in Engeland omdat er in die jaren geen geschikte opleiding voor historische tuinen in ons land bestond. Zo werd en was hij een pionier op zijn terrein – in meer dan honderd publicaties heeft hij zijn bijzondere kennis aan anderen doorgegeven.

Nog steeds is Piet druk in het vak. Nadat hij – na 34 jaar bij Natuurmonumenten –  gepensioneerd werd, runde hij 16 jaar lang zijn eigen adviesbureau voor cultuurhistorie ‘Verweving’. Hij stopt natuurlijk nooit met het uitbreiden van zijn  kennis. De Monumentencommissie is daar erg blij mee, want ze hoopt nog lang van zijn adviezen gebruik te kunnen maken .