login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


NTs naar rechter om besluit Klein Toornvliet, Groningen

Op 18 december 2019 heeft de gemeente Groningen definitief een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van acht appartementen in de monumentale tuin van Klein Toornvliet. Dit ondanks de vele bezwaren van de NTs, Heemschut en omwonenden tegen het ontwerpbesluit. Daarom is de NTs op 20 januari 2020 bij de rechter in beroep gegaan.

De NTs is van mening dat de gemeente volledig voorbij gaat aan de monumentale waarde van het complex van villa en bijbehorende tuin op het terrein. Dat hebben we de gemeente eerder al in twee zienswijzes (februari 2018 en april 2019) laten weten.

Meer informatie