login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Groene Historie en Groene Toekomst

Stadstuin Kempkensberg Groningen Lodewijk Baljon


De Nederlandse Tuinenstichting organiseert zaterdag 23 september een symposium over tuinen en parken die ontworpen en aangelegd zijn na 1985

en geselecteerd zouden kunnen worden voor de Open Tuinengids 2018


Uitnodiging Symposium

Groene Historie èn Groene Toekomst

Tuinen met Bijzondere Toekomstwaarde

Op zaterdag 23 september bent u van harte welkom op het symposium over tuinen en parken die ontworpen en aangelegd zijn na 1985 en geselecteerd zouden kunnen worden voor de Open Tuinengids 2018. Over de criteria daarvoor gaan we na 3 verschillende inleidingen in discussie.

lees meer


Inleidend artikel over Tuinen met Bijzondere Toekomstwaarden

Binnen de NTs wordt gezocht naar manieren waarop tuinen met bijzondere toekomstwaarden kunnen worden onderscheiden. Het is moeilijk vast te stellen welke veranderingen trendmatig zijn en welke als wezenlijk en toekomstbestendig beschouwd kunnen worden.

lees verder


Weet u een tuin met bijzondere toekomstwaarde?

Donateurs en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om zelf een tuin met bijzondere toekomstwaarde in te sturen.
De keuze voor de tuin is geheel vrij. De enige voorwaarde is dat de tuin (minimaal enkele dagen per jaar) toegankelijk moet zijn.

lees verder


Interviews met enkele bekende tuin- en landschapsontwerpers

Wat is hype, wat is een nieuwe stroming? Welke tuinen kunnen nu als erfgoed van de toekomst worden beschouwd? Deze vraag blijkt niet eenvoudig te zijn. We hebben het aan enkele bekende tuin- en landschapsontwerpers voorgelegd. Dit leverde levendige gesprekken op met verrassende opmerkingen en uitspraken.

lees verder


Selectie tuinen met bijzondere toekomstwaarde

Wanneer men een aantal moderne tuinen heeft bezocht en/of enkele artikelen van interessante tuinen heeft bekeken, kan men zich afvragen welke tuinen als mogelijk erfgoed van de toekomst kunnen worden beschouwd. Hier ziet u een selectie van tuinen, weergegeven met foto en een korte beschrijving van de kenmerken die volgens enkele bekende tuin- en landschapsontwerpers op een zekere toekomstwaarde duiden.

lees verder