login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Gezocht: Vrijwilligers voor de Commissie Groen Erfgoed

  1. De Commissie Groen Erfgoed (CGE) van de Nederlandse Tuinenstichting zoekt een vrijwilliger met juridische kennis van, en ervaring met omgevingsplannen en omgevingswet in Nederland cq met werkwijzen en procedures van gemeentelijke, provinciale en Rijksoverheden. Zijn/haar taak: het adviseren van de CGE over de juridische kanten van en mogelijkheden bij de bescherming van groen erfgoed, en het opstellen van zienswijzen, bezwaarschriften en beroepsschriften in samenwerking met de inhoudelijk deskundigen van de CGE.
    Informatie en aanmelden bij Annemiek Tromp, of bij het bureau van de NTs: info@tuinenstichting.nl of tel. 020-6235058.
  2. De Commissie Groen Erfgoed zoekt verder in de regio Amsterdam een ‘adviseur’. Een NTs-adviseur informeert en adviseert de CGE over ontwikkelingen in zijn/haar regio die een bedreiging vormen voor groen erfgoed als parken, landgoederen en ander cultuurhistorisch waardevol groen. Samen met de regiocoördinator, die lid is van de CGE, stelt hij/zij in voorkomende gevallen na onderzoek een rapport op over een bedreigde situatie, en doet vervolgens voorstellen voor het te voeren beleid. In Amsterdam en naaste omgeving gebeurt veel op dit terrein, vandaar dat de CGE voor dit gebied graag een speciale adviseur heeft.
    Informatie en aanmelden bij Johanna Karssen, of bij het bureau van de NTs: info@tuinenstichting.nl of tel. 020-6235058.