login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Gemeente Kerkrade schrapt golfbaan

November 2017

De golfbaan bij Rolduc is, in elk geval voorlopig, van de baan! De NTs heeft zich stevig tegen de baan verzet; haar bezwaren worden nu gehonoreerd. Op 14 november jl heeft het College namelijk aan de gemeenteraad van Kerkrade laten weten dat er rond de golfbaan Rolduc  teveel informatie ontbreekt om een verantwoord besluit te kunnen nemen. Daarbij worden de punten genoemd die ook de NTs in haar laatste zienswijze (opnieuw) had aangedragen: er is te weinig onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische  en de natuurwaarden, en er heeft – mede daardoor – geen correcte belangenafweging plaatsgevonden. Natuurlijk is niet duidelijk of speciaal de opstelling van de NTs het College heeft overtuigd, er waren meer protesten. Maar dat doet niet toe: het doel is voorlopig bereikt.

Voorlopig: de initiatiefnemers moeten hun huiswerk overdoen, en het voorstel zal straks opnieuw beoordeeld en in procedure gebracht worden.

Lees verder