login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Bezwaar NTs tegen nieuwe bomen Scheveningseweg

De gemeente Den Haag is bezig de de bomen die de oude tramlijn naar Scheveningen altijd omzoomden, te kappen. Dat riep begrijpelijkerwijs fel verzet op, maar onlangs heeft de rechter de kap goedgekeurd en die is dus al aan de gang.  Er waren blijkbaar overtuigende redenen voor, en het heeft geen zin zich daar langer tegen te verzetten.

In haar bezwaarschrift beschouwt de Nts die kap dan ook als een gegeven;  zij richt haar protest  tegen wat de bedoelingen daarná zijn: de voorgestelde herbeplanting met nieuwe bomen. In plaats van te streven naar uniformiteit in het bomenbestand wil de gemeente  maar liefst vijf verschillende soorten bomen plaatsen, met flink wat variatie in hoogte, kroonvorm en bladkleur. Dat verstoort, vindt de NTs, het beeld  van de statige bomenlaan en doet geen recht aan het oorspronkelijke zeventiende-eeuwse ontwerp.

Lees meer

Andere acties van de NTs-Monumentencommissie