login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

U kunt zich inschrijven voor de excursies van 2020.


Excursie Langs de Veluwezoom: landgoederen in bedrijf

Deze excursie naar Klarenbeek en de Steeg werd georganiseerd door Erfgoedvereniging Heemschut.

Programma

10.10 uur       Vertrek  NS Station Apeldoorn met Veteraan Autobussen

11.30 uur       Ontvangst bij Krepel  op Landgoed Klarenbeek, Krepellaan 5-7, 7382 BM,  Klarenbeek

11.10 uur       Presentatie over geschiedenis, en masterplan Landgoed Klarenbeek

11.30 uur       Rondleiding door gebouwen en tuin in groepen

12.30 uur       Busreis naar Landgoed Middachten, 6994 JC De Steeg

13.15 uur       Lunch in het onderhuis van het kasteel Middachten

14.30 uur       Rondleiding in groepen door het kasteel

15.30  uur      Inleiding over historie  van de tuin met aansluitend  vrije wandeling door tuin

16.30 uur       Afsluiting excursie in Onderhuis met Drankje

17.00 – 17.45 uur       Retour station Apeldoorn

Parkeren station Apeldoorn

In de Laan vd Mensenrechten aan de Achterzijde van station aan de overzijde van het spoor kun je parkeren voor 4.70 euro per dag. U  moet dan wel met de trein reizen.

Hoe werkt parkeren met korting?

Maakt u,als treinreiziger gebruik van het P+R terrein, dan kunt u een kortingskaart kopen. Deze kortingskaart is verkrijgbaar bij het NS-loket of de NS-kaartautomaat (kies vakje korting P+R).

Komt u met de auto dan is Parkeergarage Koningshaven
Stationsstraat 94, 7311 MJ Apeldoorn.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf maandag 10 september bij voorkeur via de website www.heemschut.nl  (via agenda) of telefonisch 020-6225292.

Aanmeldingen zijn definitief na ontvangst van een bevestiging. Uiterlijk 14 dagen  voor aanvang van de excursie dient het bedrag te zijn bijgeschreven op rekening nr. 14.62.53.442. te  Amsterdam , t.n.v.  Heemschut te Amsterdam o.v.v. 12 oktober 2012 Veluwezoom. Aan de deelnemers wordt uiterlijk 10 dagen van te voren een definitieve bevestiging van deelname verstuurd. Op uw aanmelding zijn de Algemene voorwaarden voor deelname aan een evenement van Heemschut van toepassing. Aanmeldingen per telefoon, brief, email of aanmeldingen gedaan voor 10 september 2012 worden niet behandeld. Een betaling alleen  geldt niet als aanmelding; er moet een digitale aanmelding via de website of  per telefoon zijn gedaan.

 

Prijs

€ 49 ,00 voor leden van Heemschut en donateurs van de de NTs,  € 60,00 voor niet-leden

 

Meer informatie

email info@heemschut.nl

Achtergrondinformatie

‘Als ik water heb, dan drink ik wijn; als ik geen water heb dan drink ik water’ aldus Johannes Krepel (1793) eigenaar van de kopermolen in Klarenbeek in de eerste helft van de 19de eeuw. De familie Krepel werd in 1761 mede-eigenaar van de Kopermolen die in 1732 werd gesticht. Door het uitkopen van (de erfgenamen van) de compagnons werd de molen  in 19de eeuw familiebezit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kopermolen en -fabriek waren in het begin voor de energievoorziening vooral afhankelijk van waterkracht door het gebruik van een waterrad. In 1886 werd er overgestapt naar stoomkracht. De fabriek was toen inmiddels een sigarenkistenzagerij geworden. In de beginjaren werd het hout voor de zagerij in de vorm van boomstammen door de omliggende beekjes aangevoerd. Later kwam het hout  ook uit het buitenland. Om het vervoer hiervan te vergemakkelijken zette de toenmalige eigenaar Everhard Krepel  (1846)  alles op alles om, na de aanleg van het spoor tussen Apeldoorn en Zutphen , een aftakking naar zijn fabriek tot stand te brengen.  In 1882 lukte dit. De aftakking naar de houtfabriek bestaat inmiddels niet meer.

In de 19deeeuw speelde de fabriek en familie Krepel een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Klarenbeekse gemeenschap. Er werd bijvoorbeeld  een ‘eigen’ kerkgebouw (1848) gesticht. Werknemers bij Krepel waren voornamelijk katholiek. Een kerk  was er echter niet voor hen in dit overwegend protestantse gebied. Net als andere katholieke families in Gelderland mocht de familie Krepel na 1621 (3) geen openbare ambten meer vervullen. Deze families moesten op een andere manier in hun onderhoud voorzien. Velen werden industriëlen en legden beken aan en bouwden op plekken waar enig hoogteverschil was watermolens om daarmee bedrijfjes te beginnen. Het landhuis Klarenbeek (1842) werd in dezelfde tijd  gebouwd als het eerste kerkgebouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1996 heeft  de 8-ste generatie Krepel en de huidige eigenaren,  Jan-Richard en Rikie Krepel,  het Landgoed van de familie overgenomen. De productie van het bedrijf werd in 1995 voor een deel overgeheveld naar Polen waar het ambacht van hout bewerken

nog volop bestaat. Bij Krepel in Klarenbeek worden heden ten dagen nog deuren gefabriceerd (1). De vrijgekomen fabrieksgebouwen worden  gebruikt voor exposities, evenementen en als trouwlocatie. Er is op dit moment een masterplan voor het behoud van het landgoed met gebouwen in de maak.

Bij Krepel zullen de leden van Heemschut en NTS gastvrij worden ontvangen. Na een korte inleiding zullen Rikie en Jan-Richard Krepel u rondleiden door de verschillende gebouwen en door de landschappelijke tuin gelegen rondom het  Landhuis Klarenbeek.

Na het bezoek aan het opkomende Landgoed Klarenbeek bij Krepel zal het oude Landgoed Middachten (4) worden bezocht.  Daar aangekomen zal eerst de lunch worden gebruikt in het onderhuis van het kasteel. De bodekamer is een van de ruimten waar Heemschut gebruik van mag maken voor de lunch.

Kasteel Middachten ligt tussen de dorpen De Steeg en Ellecom en wordt in 1190 voor het eerst genoemd als bezit van J. de Mithdac. Aan het begin van de 14e eeuw droeg Everardus van Middachten het landgoed over aan Reinald Graaf van Gelre. Everardus van Middachten is stamvader van alle latere Heren en Vrouwen van Middachten.  

Het kasteel is van middeleeuwse oorsprong, maar werd herhaaldelijk verwoest en in gewijzigde vorm herbouwd. Nadat het kasteel in 1698 herbouwd was, is met de aanleg van de tuin begonnen. De tuinen van Versailles waren tussen 17001725 de inspiratiebron voor het grondplan (de muren, grachten en lanen) van de tuin.

Kasteel Middachten behoort tot één van de weinige complete kastelen omdat het beschikt over een authentieke inboedel. Doordat Middachten nooit is verkocht, maar van de ene generatie op de andere is overgegaan is het zo ‘compleet’ gebleven. Het kasteel is ingericht met de oorspronkelijke inboedel, waaronder een grote collectie portretten, vele 17de, 18de, 19de en 20ste eeuwse meubels, maar ook kasten met serviezen, glaswerk, zilver en linnengoed.

 

 

 

Isabelle gräfin zu Ortenburg-gravin Aldenburg Bentinck(1925), weduwe van Graf zu Ortenburg (5), de laatste bewoner van het kasteel en is nog steeds woonachtig op het landgoed. De Gravin zet zich al jaren in voor de instandhouding van Kasteel Middachten. Zij is de drijvende kracht achter de renovatie en schonk de inboedel van het kasteel aan de Stichting Kasteel Middachten. Als erfgenaam en bewoner vindt de gravin dat het landgoed voor iedereen toegankelijk moet zijn. Tegenwoordig worden er evenementen zoals  feesten en concerten op Middachten georganiseerd en is het een trouwlocatie. Ook zijn er  woningen gebouwd en kan men overnachten op het landgoed.  Het kasteel bezat vroeger uitgebreide landerijen met daarop veel landbouwbedrijven. Daar zijn op dit moment nog vier landbouwbedrijven van over die voor pachtinkomsten zorgen.


Aanmelden