login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

U kunt zich inschrijven voor de excursies van 2020.


Prachtig gelegen nieuwe en oude buitenplaatsen in de Betuwe


Zaterdag 22 juni (eigen vervoer)


De Nederlandse Tuinenstichting staat pal voor groen erfgoed. Hierbij neemt de buitenplaats een belangrijke plaats in. Denk aan de fraaie huizen langs de Vecht, de villa’s in Twente en de Stichtse lustwarande. In die traditie bezoeken we twee bijzondere, héél verschillende privé buitenplaatsen, allebei gelegen in de Tielerwaard: het 19e-eeuwse Frissesteyn en het 21ste-eeuwse Burghmalsen.

 

Frissestyn, gelegen binnendijks aan de Waaldijk, is omringd door een park met monumentale eiken en beuken. Het huis is omgeven door verschillende nutstuinen, nu deels veranderd in bloementuinen. Opvallend zijn een unieke kweeperenberceau en twee bewoonde ooievaarsnesten. Huis en terrein zijn al eeuwen onlosmakelijk verbonden met de rivier de Waal. Dijkverzwaringen zijn echter een bedreiging. Pieter Schengenga landschapsarchitect en directeur van het Bureau H+N+S Landschapsarchitecten verzorgt hierover een lezing. We gebruiken hierna de lunch in een van oorsprong 17de-eeuw huis met een lange fraaie achtertuin uitkomend bij de rivier de Linge.Bij Burghmalsen gaat het om een compleet nieuwe buitenplaats op een terrein dat tot voor kort nog weiland was. In 2017 vierde het landgoed, ontworpen door landschapsarchitect Martin van Dijken in samenspraak met de bewoners, zijn tienjarig bestaan. Het landhuis zelf, gebouwd in Hollands-classicistische stijl, is zelfs nog jonger: 2015/16. Op het landgoed zijn grote waterpartijen gecreëerd met natuurvriendelijke oevers en ruime zichtlanen. Grenzend aan de bekende Ecologische Hoofdstructuur van Nederland zijn er voorzieningen getroffen om de bestaande natuurwaarden te versterken en bijzondere biotopen terug te brengen.

 

Meer informatie over deze excursie: zie Tuinjournaal 2, 2018, pp. 24-25.

 

informatie:

NTs- donateurs met 1 introducé € 50,- p.p.;

Niet donateurs € 55,-.

Startpunt: Herwijnen,

Eindpunt Buurmalsen

Tijd: 10.00-17.00

 


Aanmelden