login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Wordt u deskundige Groen Erfgoed?

Datum: 14 maart 2018 t/m 14 april 2018 (meerdaags), vanaf --:--

Start locatie: Landgoed Oldegaerde, Dwingeloo

Drenthe kent zo’n veertig historische buitenplaatsen en havezaten. Niet alleen de gebouwen zijn van grote cultuurhistorische waarde, maar ook de parkbossen en/of historische tuinen zijn van groot belang. Het op een juiste manier onderhouden en in stand houden van deze tuinen en parken vraagt de nodige ervaring, kennis en kunde. Dit werk wordt echter vaak uitgevoerd door vrijwilligers. Ter ondersteuning van bestaande (en mogelijk nieuwe) vrijwilligers organiseert Landschapsbeheer Drenthe een cursus Groen Erfgoed.

In opdracht van de provincie Drenthe is de cursus ontwikkeld en afgestemd op Drenthe. Historisch hovenierswerk is een ambacht waarvoor specifieke kennis en ervaring gewenst is. Met deze cursus worden enthousiaste tuinmannen en tuinvrouwen opgeleid die, ieder naar eigen wensen en kunnen, een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud en de instandhouding van groen erfgoed.

Specialiseren is mogelijk
In de cursus is aandacht voor de historie van de plek. Door kennis te maken met de praktische vakdisciplines kunnen cursisten hun eigen interessegebied ontwikkelen en zich wellicht gaan ‘specialiseren’ in bijvoorbeeld het onderhoud van bloemborders, historische moestuinen of fruitoogst. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theoretische onderdelen gaan over tuinkunst en cultuurhistorische achtergronden en geven inzicht in de planmatige werkmethodes in historisch groen. De lessen worden zoveel mogelijk praktijkgericht gegeven via opdrachten op locatie.

Meer informatie: http://www.lbdrenthe.nl/wordt-deskundige-groen-erfgoed

Doet u mee?
Wilt u bijdragen aan het behoud van historische tuinen en parken bij een van de buitenplaatsen in de provincie? Of wilt u uw kennis hierover vergroten? De cursus wordt verspreid over de provincie gegeven, maar daarna kunt u hoogstwaarschijnlijk bij u in de buurt aan de slag. De cursus start op 17 maart a.s. op Landgoed Oldengaerde in Dwingeloo en het tweede moment is 24 maart bij Laarwoud in Zuidlaren. Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u zich melden via info@lbdrenthe.nl.


NB: Voor deze cursus is geen aanmelding meer mogelijk, ze is  volgeboekt. In het najaar start een andere, vierdaagse, cursus: Historische tuinen en parken in theorie en praktijk. Deze wordt georganiseerd door het Gelders Recreatiecentrum (GRC). Meer informatie hier.

 

maart 2018