login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Programma bekend voor studiedag Historische moestuin 24 augustus 2018

Datum: 24 augustus 2018, vanaf 09:30

Start locatie: Dorpsweg 195 in Maartensdijk

Sinds enige tijd werken de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) en stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) samen in de organisatie van een jaarlijkse studiedag. Wij nodigen u dan ook met met genoegen uit voor de studiedag 2018. Deze stelt de historische moestuin op KBL centraal:

 

Naar een nieuw elan voor de historische moestuin. Wat zijn de sleutelfactoren voor een geslaagde (her)inrichting van de historische moestuin?

 

Dit programma vindt plaats vrijdag 24 augustus 2018 van 09.30 – 18.00 uur in Het Koetshuis bij Landgoed Eyckenstein, Dorpsweg 195 te Maartensdijk.

De belangstelling voor (historische) moestuinen en (gezamenlijk) moestuinieren groeit, zowel binnen als buiten de stad. Bij talrijke kastelen en buitenplaatsen is de oorspronkelijke, vaak eeuwenoude moestuin nog aanwezig of wordt deze gerevitaliseerd. Ook zien we steeds meer initiatieven om op een historische locatie een geheel nieuwe moestuin aan te leggen.

De moestuin heeft niet langer alleen een productiefunctie, maar veelal ook een sociale functie. In de tuin werken vrijwilligers van divers pluimage, soms samen met stagiaires en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zien een omschakeling naar biologisch tuinieren en andere vormen van exploitatie zoals: verkoop van moestuinproducten op de tuin, groentepakketten, levering aan boerenmarkten, horeca in de buurt. In de stad en het dorp zien we soortgelijke initiatieven opbloeien: stadslandbouw, buurt- en dorpstuinen. Ook hier wordt veelal biologisch getuinierd en functioneert de moestuin niet enkel voor haar productie maar ook als sociaal collectief. De nieuwe functies, de andere wijze van tuinieren en exploitatie van de historische moestuin, weerspiegelen de tijdsgeest.

Tijdens deze studiedag zullen zes sprekers deze ontwikkelingen ieder vanuit hun perspectief belichten.

 

Voor wie?

De studiedag is bedoeld voor donateurs van de NTs en relaties van sKBL zoals eigenaren, tuinbazen en/of beheerders van historisch groen erfgoed en hen die professioneel danwel als vrijwilliger, betrokken zijn bij de instandhouding van historische moestuinen. Ook studenten van relevante studierichtingen zijn welkom. Wel merken wij op dat het aantal plaatsen beperkt is en dat aanmelding geschiedt op basis van binnenkomst.

Deelnamekosten: € 35, – p.p., dit is inclusief koffie/thee bij ontvangst, lunch en afsluitende borrel. Indien u een dieetvoorschrift volgt, kunt u dat aangeven op het aanmeldformulier. We proberen daarmee zoveel mogelijk rekening te houden. Na uw aanmelding en onze bevestiging, ontvangt u van ons het verzoek de deelnamekosten aan ons over te maken. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling. Aanmelden kan hier.

historische kas op landgoed Eyckenstein

Programma

09:30 -10.00u Ontvangst met koffie/thee

10.00 -10.15u Hein Krantz (voorzitter NTs) en René W.Chr. Dessing (directeur sKBL)

10u15 – 10u50u Korte inleiding door Otto van Boetzelaer over Landgoed Eyckenstein gevolgd door een bijdrage van Luuk Schouten, tuinder Landgoed Eyckenstein

Presentatie over de moestuin op Landgoed Eyckenstein

10.50 – 11.15u Maarten Vos, tuinbaas Achterhoek/Salland bij Natuurmonumenten

De klassieke moestuin Landgoed Hackfort

11.15 – 11.45u Thea Dengerink, eigenaar Landgoed van Meerwaarde en betrokken als onderzoeker/vervangend moestuinbaas in de moestuin van Zuylestein

Historisch onderzoek naar moestuin op Landgoed Zuylestein

12.00 – 13.00u Lunch

13.00 – 14:30u Keuze programma:

A. Bezoek moestuin Landgoed Eyckenstein

B. Rondwandeling door het park van Eyckenstein

14.30 – 15.00u Taco IJzerman, eigenaar Land & Co

Ervaringen als initiatiefnemer en moestuincoach van diverse moestuinen

15.00 – 15.30u Marga Verheije, tuinder bij Stichting De Nieuwe Akker – Moestuin op Leyduin

De moestuin als sociaal collectief

15.30 – 16.00u Wim Hoogendam, tuinbaas Dekema State te Jelsum (Fr)

Historische moestuinen en de rol van vrijwilligers

16.00 – 16.15u Vragen / afronding

16.15 – 18.00u Netwerkborrel