login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Praat mee met de NTs over groen erfgoed in Drenthe

Datum: 29 november 2018, vanaf 19:00

Start locatie: Bosrand 2, 9401 SL Assen

De Nederlandse Tuinenstichting organiseert in samenwerking met de Landschapsbeheer Drenthe op donderdag 29 november 2018 een Netwerkbijeenkomst over het groen op Drentse landgoederen en buitenplaatsen. Tijdens de bijeenkomst worden diverse presentaties gegeven en worden wensen en ideeën uitgewisseld. De avond is bedoeld voor geïnteresseerden, landgoedeigenaren en vrijwilligers die (willen) werken aan de verbetering en het beheer van historische tuinen en parken in Drenthe.

Belang groen erfgoed
Drentse landgoederen zijn belangrijk voor de groene kwaliteit van de provincie. Veel van de landgoederen staan onder druk, want het behoud van dit Groene Erfgoed vraagt om intensief beheer. Eigenaren kunnen dat vaak niet alleen en de hulp van vrijwilligers is hierbij van belang. Om hierbij te ondersteunen heeft Landschapsbeheer Drenthe een twintigtal vrijwilligers, de Erfgoed Gardeners, opgeleid. Deze mensen zijn inmiddels aan de slag op diverse buitenplaatsen in Drenthe.

Het opleiden van de vrijwilligers is een begin! Landschapsbeheer Drenthe werkt aan een vorm waarbij eigenaren en vrijwilligers wensen en ideeën kunnen uitwisselen en afstemmen, zodat gezamenlijk het groene erfgoed wordt behouden. Hiervoor is expertise van deskundigen belangrijk, maar ook de inbreng en ervaring van geïnteresseerde landgoedeigenaren en (toekomstige) vrijwilligers is noodzakelijk. De netwerkbijeenkomst moet hieraan bijdragen.

Programma
Tijdens de avond geven o.a. Hein Krantz, voorzitter NTs en Thea Brouwer, adviseur bij de monumentencommissie NTs een toelichting op groen erfgoed en de rol die vrijwilligers en eigenaren op zich kunnen nemen. Tevens heeft de avond een interactief onderdeel waarbij wensen, ideeën en initiatieven worden ingebracht en besproken.

19.00 uur – Inloop
19.15 uur – Opening door Anja Verbers, projectleider, Landschapsbeheer Drenthe
19.30 uur – De Nederlandse tuinenstichting en vrijwilligers door Hein Krantz, voorzitter
19.50 uur – Rol adviseur Monumentencommissie m.b.t. Groen Erfgoed door Thea Brouwer            
20.00 uur – Behoud van Landgoederen en vrijwilligers door Mariska de Boer, Groen Erfgoed Nu

Pauze

20.40 uur – Interactief deel, wensen en ideeën van de deelnemers inventariseren
21.20 uur – Terugkoppeling van ideeën en initiatieven en afspraken en afronding
21.50 uur – Afronding

Praktische informatie
De Netwerkbijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 november in het Duurzaamheidscentrum in Assen. Het adres is: Bosrand 2, 9401 SL Assen. (Adres bij gebruik navigatie: Stadsbroek 11A). Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Wilt u aanwezig zijn? Graag vooraf aanmelden via het formulier in de agenda op www.lbdrenthe.nl.

De netwerkbijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.