login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Succesvol lustrumevenement 35-jarig bestaan Nederlandse Tuinenstichting

Datum: 26 september 2015, vanaf 10:00

Start locatie: Hotel de Wageningsche Berg

lustrum 1De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) bestaat dit jaar 35 jaar. Met als thema ‘Tuinen van de Toekomst’, grijpt de NTs dit lustrum aan om vooruit te blikken op de, te verwachten, ontwikkelingen op groengebied in relatie tot onze leefomgeving in de 21ste eeuw. Op 26 september werd de verjaardag groots gevierd met een feestelijk evenement in Wageningen, voor velen dé bakermat van de groene wetenschap.

lustrum 6Om het 35-jarig bestaan nóg meer glans te geven, heeft het Arboretum Belmonte een cadeau ontvangen in de vorm van een financiële bijdrage van € 3.000 voor het herplanten van de unieke rozencollectie.

Met het evenement op 26 september heeft de stichting niet alleen haar donateurs maar ook belangstellenden en studenten weten te interesseren voor haar missie: de instandhouding van tuinen en parken die van belang zijn door vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ensemble waarde. In de afgelopen 35 jaar heeft de NTs heel wat bereikt, maar zichzelf nog lang niet overbodig gemaakt. Groen staat meer dan ooit onder druk. De kwetsbare relatie tussen mens en natuur vraagt om nieuw beleid.

Hoe gaan tuinen en parken zich in de 21e eeuw ontwikkelen? Dat is de hoofdvraag die we tijden ons Lustrumevenement besproken hebben. Maar ook:

Welke groene trends zullen onze leefomgeving gaan beïnvloeden? Wat zal de rol van de overheid zijn?

Welke leefomgeving zullen hedendaagse jongeren in de 21e eeuw verkiezen en welke rol speelt ‘groen’ daarin?

lustrum 4

’s Morgens vond een debat plaats tussen vier panelleden, met elk een eigen visie op het thema ‘Tuinen van de Toekomst’, onder leiding van een ervaren gespreksleider. lustrum 2

Het panel bestond uit Erik de Jong, Ann Meskens, Eric Jan Pleijster en Beline Geertsema-Key onder leiding van Kien van Hövell tot Westerflier (zie het programma). Ook het publiek werd uitgenodigd actief aan de discussie mee te doen.

lustrum 5

lustrum 3

Tijdens de middag-presentaties hebben de deelnemers een lezing naar keuze kunnen volgen over de praktische invulling van tuinen en parken van de toekomst:

lustrum evenement