login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Uitbreiding Ziekenhuis in Alkmaarderhout

Zienswijze NTs

In juli 2017  had de NTs  een ‘zienswijze’ ingediend bij de gemeente Alkmaar over de uitbreiding van het Noord-west Ziekenhuis Alkmaar. Bij deze uitbreiding is – helaas – een gedeelte van de Alkmaarderhout betrokken. Hoewel uit de stukken bleek, dat deze gemeente zich wel degelijk rekenschap had gegeven van de waarde van het gebied (we zien dat ook wel eens anders), en we begrip hebben voor de onvermijdelijke uitbreiding ter plekke, verzocht onze ‘zienswijze’  op een tweetal punten nog om bijstelling c.q. nadere aandacht. De voortuin van het Rijksmonument Huize Westerlicht zou over een ruimer oppervlak beschermd moeten worden – bijvoorbeeld tegen de ambulance-route die daar gepland is – en met het overgangsgebied tussen ziekenhuisterrein en de Alkmaarderhout zou uiterst zorgvuldig moeten worden omgesprongen.

Reactie gemeente Alkmaar

Eind november 2017 heeft de gemeente Alkmaar haar reactie op alle ingediende bezwaren (118!) uitgebracht. Er wordt weinig gewijzigd, afgezien van een bijgestelde toelichting. Ook de bezwaren van de NTs leidden niet tot bijstelling van de plannen zelf. Wel geeft de gemeente aan het ruimtebeslag van parkeerterrein, nieuwbouw en ambulancetoegang te zullen maximeren, niet onbelangrijk in het licht van het door de NTs ingediende bezwaar.

December 2017

Terug