login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Tuin John Bergmans,Tilburg

 

In de wijk Tivoli in Tilburg ligt een vrij gaaf bewaarde tuin van tuinarchitect John Bergmans (1892 Antwerpen -1980 Oisterwijk ). In deze wijk realiseerde Bergmans ook andere tuinen die nu allen verloren zijn gegaan. Het woonhuis St. Josephstraat 105 staat in de verkoop en is een Rijksmonument dat daardoor bescherming  geniet maar de tuin niet. Bij eigendomswisseling zou de tuin mogelijk slachtoffer kunnen worden van de smaak van de nieuwe eigenaar en daarmee verloren kunnen gaan? (Melding  April 2014).

 

Ontwikkelingen

December 2016

Met de nieuwe bewoners wordt een vervolgafspraak gemaakt om van gedachten  te wisselen  over hoe de tuin voor de toekomst te consolideren en  hoe eventueel toe te voegen aan het monumentenregister.

Juni 2016

Twee jaar later krijgt het pand nieuwe eigenaars. Deze worden benaderd met als doel de bijzondere tuin extra  onder de aandacht te brengen. Hierop  wordt zeer positief gereageerd. De nieuwe eigenaars bezoeken dan ook de  NTs- Bergmanslezing  in Oisterwijk in november 2016 waarin hun tuin onder de aandacht wordt gebracht door adviseur Willem Verhoeven.

Mei 2014

Om de gaafheid van de tuin onder de aandacht te brengen  bij de makelaar  verstrekken de adviseurs Willem Verhoeven en Marianne van Lidth de Jeude  de gegevens over het werk van J. Bergmans. Bijzonder hierbij is de originele  ontwerpplattegrond  van de tuin uit 1939.

 

 

 

B1. St Josephstraat 105 Foto Willem Verhoeven kopie

Bij het rijksmonument St. Josephstraat 105 in de wijk Tivoli in Tilburg ligt een vrij gaaf bewaarde tuin van tuinarchitect John Bergmans (1892-1980). In deze wijk realiseerde Bergmans ook andere tuinen die nu alle verloren zijn gegaan.  De Monumentencommissie (Willem Verhoeven en Marianne van Lidth de Jeude) ging op onderzoek uit. Informaties werden ingewonnen bij Gemeente Tilburg en de RCE om de tuin gemeentelijke- en/of rijksbescherming te kunnen geven. Hieruit bleek dat ;

  • bij het aanwijzingsbeleid van de RCE, bescherming van villatuinen hoog op de wensenlijst staat en dat het werk van John Bergmans zeker hun aandacht heeft.
  • Gemeente Tilburg ontvankelijk is voor de noodzaak van bescherming.
  • bescherming van deze tuin als monument niet ondenkbaar is in het kader van bijbescherming
  • alle betrokken partijen zoals eigenaar, de gemeentelijke overheid en de rijksoverheid het eens moeten worden over de noodzaak van bescherming en dat allen hiertoe bereid moeten zijn.

Deze informatie werd door de MC aan de nieuwe eigenaars verstrekt om de gaafheid van de tuin onder de aandacht te brengen. Inmiddels hebben deze positief gereageerd om de tuin te consolideren. In het najaar van 2016 vindt overleg plaats met Willem Verhoeven hoe de tuin voor de toekomst te beschermen.

Terug