login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Post 65: nieuw groen erfgoed

1965 – 2000

De NTs gaat samen met Heemschut werken aan de inventarisatie van (toekomstig) groen erfgoed, daterend uit de periode 1965 – 2000. Het gaat om (semi)openbare en privé tuinen, parken, landschappen met (o.m.) een bijzondere aanleg, vormgeving of beplanting, die daarom een monumentale status verdienen, maar die nu nog niet hebben.
Leden van de Commissie Groen Erfgoed en hun regionale adviseurs zullen op basis van literatuurstudie een lijst van mogelijke objecten opstellen, selectiecriteria ontwikkelen, en op enig moment de objecten voordragen aan de RCE, ter verkrijging van een rijksmonumentale status.
CGE-lid Willem Verhoeven maakt deel uit van de werkgroep “Post 65” die daartoe door beide instanties in het leven is geroepen.