login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


NTs helpt! Overtuin Bisdom van Vliet

In Haastrecht ligt het mooie openbare park Overtuin Bisdom van Vliet,  dat, met subsidie van de eigenaar, de gemeente Krimpenerwaard, wordt onderhouden door een enthousiaste vrijwilligersstichting: de Stichting Overtuin. Op verzoek van ‘tuinbaas’ Tony Hardenberg denken sinds enige tijd twee leden van de Monumentencommissie (MC)  van de NTs, mee over de toekomst van de tuin.

Toekomst

Er moet bijvoorbeeld worden nagedacht over de vraag hoe het verder moet met het park, als de subsidieovereenkomst tussen vrijwilligers en gemeente ooit afloopt – hoe kan dit waardevolle groene erfgoed dan onderhouden, en organisatorisch, bestuurlijk en financieel overeind gehouden worden? Wat komt daar allemaal bij kijken? Vraagstukken waarmee MC-lid Jan Willem Edinga ervaring heeft, en waar hij de Stichting over adviseert.

Een heel andere ‘toekomstkwestie’ die kortgeleden speelde: de onder leiding van tuinbaas Tony Hardenberg uitgevoerde bomenkap in het park. Daartegen werd heftig geprotesteerd. Willem Verhoeven, landschapsarchitect en beplantingsdeskundige in de NTs, heeft in een helder artikel in de Nieuwsbrief van Overtuin uiteengezet, waarom bomen nu eenmaal écht zo nu en dan moeten worden vervangen:  “Kappen van bomen in bossen, parken en lanen van groen erfgoed is investeren in een verre en mooiere toekomst”  aldus zijn artikel. Het kreeg veel positieve aandacht (ook in de gemeenteraad van Krimpenerwaard), en het protest is geluwd.

Lees hier de volledige tekst: Willem Verhoeven, De bijl als penseel.

februari 2018

Terug