login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


NTs in beroep bij Raad van State over locatie Slingeland-ziekenhuis

Beroep bij RvS

Op 21 september 2017 .heeft de gemeenteraad van Doetinchem positief besloten over het bestemmingsplan dat de nieuwbouw van het nieuwe Slingeland-ziekenhuis aan de A18 mogelijk maakt. Daartegen heeft de NTs in november 2017 beroep aan getekend bij de Raad van State.

Schade aan groene waarden

In een eerdere fase had de NTs zich erg ingespannen om de gemeente en alle betrokkenen duidelijk te maken dat door deze bouw ernstige schade wordt toegebracht aan het unieke cultuurhistorische karakter van het landschap ten zuiden van de A18. Het heeft allemaal niet mogen baten. Waar de NTs – op basis van een specifiek onderzoek – wees op de bedreigde cultuurhistorische groene waarden van het gebied, en daarnaast op het slecht onderbouwde enorme ruimtebeslag, meende het Doetinchemse College, blijkens zijn laatste stukken, wel degelijk voldoende aandacht aan deze zaken besteed te hebben. Tja …

De nieuwe locatie

Toch geen onafhankelijke Ladder-toets

Een laatste strohalm leek nog even de motie die de gemeenteraad in april jl aannam. Daarin kreeg het College de opdracht een nieuwe toets aan de Ladder van Duurzame Verstedelijking te laten uitvoeren, en nu door een onafhankelijk bureau (en niet door het eerder door het ziekenhuis ingehuurde bureau). Maar  het onafhankelijke onderzoek behelst, zo blijkt nu, geen nieuwe inhoudelijke toetsing aan de LvDV, maar slechts een juridische benadering, waarbij wordt vastgesteld dat de procedures correct zijn gevolgd en daarmee ‘Raad-van-State-proof’ zijn.  Vergeefs heeft de NTs hiertegen geprotesteerd.

Gevaarlijk precedent

De NTs  heeft  als gezegd een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State. Deze Doetinchemse affaire kan immers een gevaarlijke precedentwerking hebben. Er heeft – zie boven – geen onafhankelijk  ‘Ladder’- onderzoek plaatsgevonden, en met de cutuurhistorische waarden van het gebied wordt te weinig rekening gehouden. Met een onduidelijk en slecht onderbouwd beroep op de noodzaak van een groene  ‘healing environment’ wordt gewoonweg midden in waardevol landschap gebouwd. Als dat hier kan, waarom dan straks niet overal? Elk verzorgingshuis, elke kliniek zou op basis van een dergelijke redenering hetzelfde kunnen gaan doen! Wellicht houdt de Raad van State het besluit niet tegen, maar het zou voor de NTs al winst zijn als hij op enkele door de NTs aangedragen principiële punten van zijn afkeuring blijk geeft.

December 2017

Terug