login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Een integrale visie op Oosterbeekse buitenplaatsen

Oktober 2017

Sinds 2015 is er in Oosterbeek – mede vanuit leden van de Initiatiefgroep Oosterbeekse Landgoederenzone – een nieuw initiatief ontstaan: de Vereniging Vrienden van Park Hartenstein, Dorpsplatform Oosterbeek en Stichting Ruimte Denken zijn overeengekomen om, samen met in en om het gebied woonachtige burgers, eigenaren, pachters, bedrijven en maatschappelijke organisaties, een gebiedsontwikkelingsplan op te stellen voor Hartenstein, Laag Oorsprong, Hemelse Berg en Pietersberg. Plus, en dit in samenwerking met de gemeente, oplossingen te bedenken voor de locatie van de voormalige Reijenga-mavo aan de Talsmalaan. 
Door de onderlinge landschappelijke samenhang en geschiedenis van deze voormalige landgoederen zou voor het gehele gebied één integrale visie moeten worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld mogelijke bebouwing, renovatie of herstel.
Op 29 september 2017 zijn tijdens de slotmanifestatie de twee visierapporten (Welkom in Park Hartenstein over de Talsmalaan, en Oosterbeekse buitenplaatsen herleven) overhandigd aan de gemeente Renkum. Over het laatste rapport, dat verwerkt zal worden in de eerdere gemeentelijke  ‘Basisvisie’ van 2013, besluit de Raad in december 2017. Over de Talsmalaan wordt naar verwachting in 2018 een besluit genomen. Alles bij elkaar is een en ander een goed voorbeeld van de wijze waarop met betrokkenheid van alle belanghebbenden de gemeente draagvlak kan creëren voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ze schept daarmee overigens wel verwachtingen – hopelijk kan ze die straks ook waarmaken.

De Monumentencommissie volgt de ontwikkelingen in het gebied al jaren; haar adviseur Carla Schutte is nauw betrokken bij de het proces, en zal het blijven volgen.

Terug