login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Kerkenvisies: NTs wil graag meepraten

Kerkenvisies: een nieuw erfgoedproject van OCW

OCW nodigt gemeenten uit om projektplannen in te dienen voor kerken die leeg komen te staan (‘kerkenvisies’). Daartoe worden dit jaar (2019) per provincie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Maar – zo vindt de NTs – het gaat over meer dan alleen de gebouwen: het gaat ook over groen erfgoed! Veel kerkgebouwen en kloosters zijn immers omringd door groen, vaak als historisch onderdeel van het complex. Denk bijvoorbeeld aan oude kerken op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, liggend in hun kerkring omzoomd met veelal lindebomen. En zo heeft elke streek in Nederland wel zijn karakteristieke, bij kerk of klooster behorende historische groene omgeving. Het zou daarom een gemiste kans zijn als bij het opstellen van kerkenvisies dat groene erfgoed niet meteen in de plannen werd betrokken.

Bijeenkomsten

De NTs wil daarom graag meepraten en zonodig voorlichting en advies geven. CGE-leden en adviseurs wonen daarom zoveel mogelijk de voorlichtingsbijeenkomsten bij. De adviseurs zouden bijvoorbeeld, wanneer een kerkeigenaar of gemeente dat wenst, een verkennende cultuurhistorische waardebepaling van het groen kunnen opstellen. Daarnaast kunnen ze aanbevelingen doen over mogelijke vervolgstappen en verwijzen naar verwante organisaties, groen-erfgoedspecialisten en tuin- en landschapsarchitecten die voeling hebben met de problematiek.

Zo worden ook, denkt de NTs, mogelijke latere problemen rond (aantasting van) het groene erfgoed voorkomen.

Rond het Programma Toekomst Religieus Erfgoed heeft de RCE, trekker van het project, enkele instructieve brochures uitgebracht. De Checklist voor gemeenten geeft ook voor andere betrokkenen een aardig inzicht in de procedures die gevolgd (gaan) worden, en in de brochure Met Hart en Ziel  vind je enkele zeer leesbare persoonlijke impressies rond het onderwerp. In mei 2019 verscheen een nieuwe brochure: ‘Bouwstenen voor een Kerkenvisie. Handreiking 2019’, waarin – zeker ook dank zij de inbreng van de NTs – nu ook expliciet een passage gewijd is aan het mogelijk aanwezige groene erfgoed rondom de kerken.

 

Juni 2019