login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Kasteel Nederhorst den Berg

De gemeente Wijdemeren dreigt woningen te gaan bouwen in de naaste omgeving van Kasteel Nederhorst den Berg. Een verouderd agrarisch bedrijf wordt afgebroken, en op die plek zouden dan woningen moeten komen. De Harmine Wolters Stichting (verder HWS) , eigenaresse van het kasteel, verzet zich daartegen: de historische zichtas op het kasteel wordt bedorven, en het karakteristieke open weidelandschap erom heen aangetast.

De Monumentencommissie is HWS behulpzaam geweest bij de gemeentelijke procedures rond het ontwerpbestemmingsplan van december 2016 en bij de indiening van haar ‘zienswiize’.  In dat stuk werd met kracht van argumenten o.a. betoogd dat een onvoldoende en onjuiste belangenafweging heeft plaatsgevonden: met natuurwaarden en cultuurhistorische waarden is te weinig rekening gehouden.

Het heeft niet mogen baten: het aangevochten besluit is intussen gevallen. De HWS is ertegen in beroep gegaan bij de Raad van State; het is geen zaak meer voor de NTs..

Februari 2018

Terug