login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Internationaal park Den Haag

De gemeente Den Haag  wil een groot internationaal stadspark ontwikkelen door drie parken, Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark, met elkaar te verbinden door een zeer breed slingerpad van vijf kilometer. Ook de Scheveningseweg wordt geheel gewijzigd, bestaande bomen moeten daarvoor gerooid worden.

Via deze website kwamen verzoeken  om hiertegen te protesteren.  De voorstellen werden door de monumentencommissie bestudeerd. Het plan is zeker ambitieus maar de ingrepen zijn fors. In een brief aan de gemeente vraagt de NTs een diepgaander cultuurhistorisch onderzoek in te stellen om onomkeerbare schade te voorkomen.

Door deze brief en nog  3200 andere reacties heeft het college besloten het plan opnieuw te bekijken.

Internationaal Park en Scheveningseweg Den Haag

Melding Januari 2016

Gemeente Den Haag  wil een groot internationaal stadspark ontwikkelen door drie parken, Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark met elkaar te verbinden middels een zeer breed slingerpad van vijf kilometer. De Scheveningseweg, naar een idee van Christiaan Huygens, wordt in dit plan geheel  opnieuw geprofileerd. Via deze website kwamen verzoeken  om hiertegen te protesteren. De voorstellen werden door de monumentencommissie bestudeerd. Het plan is zeker ambitieus maar de ingrepen zijn erg fors. In de Scheveningse Bosjes wordt horeca voorgesteld en een verbreding van de trambaan aan de Scheveningseweg  gaat waarschijnlijk ten koste van bestaande bomen. In brieven aan de gemeente, opgesteld door adviseurs  Willem Verhoeven en Joost Gieskes, vraagt de NTs middels een zienswijze een diepgaander cultuurhistorisch onderzoek in te stellen om onomkeerbare schade te voorkomen. Door deze brief en nog 3200 andere reacties heeft het college besloten de plannen in het najaar 2016 opnieuw te bezien.

December 2016

De gemeente faciliteert nu de burgers in de vorm van een ‘Denktank’ om een plan te maken voor het Nationaal Park /Scheveningse Bosjes en neemt daarbij een afwachtende houding aan. Omdat de trambaan Scheveningseweg  niet kon wachten heeft de gemeente hiervoor een aparte denktank ingesteld, begeleid door technische ambtenaren. Adviseur Joost Gieskes  neemt als vertegenwoordiger van de NTs  actief deel aan verschillende overlegsituaties  en platforms en ervaart hierbij dat historie geen of nauwelijks  aandacht krijgt. Bij de denktank voor de Scheveningse Bosjes  valt op dat geen enkele van de deelnemers een planologische, architectonische of historische achtergrond heeft. Wordt het nu een landelijke trend dat alleen burgers bepalen hoe de openbare ruimte wordt ingericht ?

www.denhaag.raadsinformatie.nl/document_De_opdracht_en_samenstelling_van_de_Denktank