login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Hydepark

Landgoed Hydepark te Doorn is een parel van de Utrechtse Heuvelrug. Het huidige park met haar prachtige hoogteverschillen en weelderige beplanting is rond 1885 ontworpen en aangelegd door Hendrik Copijn. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is eigenaar van het buitenplaatsgedeelte rondom het voormalige landhuis. In de jaren zestig werd een seminarie op de plek van het afgebrande landhuis gebouwd. De PKN heeft plannen voor een nieuw hoofdgebouw. De NTs werd gealarmeerd omdat nieuwbouw de waardevolle rijksmonumentale parkaanleg kan beïnvloeden.
De NTs houdt een vinger aan de pols.

In 2013 heeft er overleg plaatsgevonden tussen Korneel Aschmann en Hanny van der Heide van de Monumentencommissie en de heer Westerveld van de PKN waarbij ze de toekomstplannen hebben kunnen inzien. Gebleken is dat Gemeente, Provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij alle plannen worden betrokken. Eveneens vindt er nauw overleg plaats met een erfgoedspecialist en landschapsarchitect over de aansluiting met de tuin- en parkaanleg.
In september 2014 is de sloopvergunning verleend en is de aanvraag voor de Omgevingsvergunning ingediend.

De NTs heeft vertrouwen in een positieve ontwikkeling van het landgoed – aansluitend bij de historische tuin- en parkaanleg – en zal de plannen op afstand blijven volgen.