afgesloten
20 oktober 2021

Een magnolia tussen de auto’s

Soms kan de NTs weinig doen tegen iets wat wij zelf ook als buitengewoon vervelend ervaren. Zo was er kortgeleden een melding van een mevrouw uit Tilburg. In haar omgeving staat een prachtige oude magnolia in een pastorietuin, in een groene omgeving dus. Van die tuin wil men een parkeerterrein gaan maken. De boom blijft weliswaar staan, maar het spreekt vanzelf dat veel van de charme verloren gaat als we er voortaan geen groene maar een blikken omgeving omheen zien.  Natuurlijk is de CGE nagegaan of er mogelijkheden zijn om het tegen te houden, maar helaas: het groen is geen ‘groen erfgoed’ zoals in onze statuten omschreven, en in het bestemmingsplan staat voor het gebied de bestemming ‘wonen’, en dat impliceert dat er ook geparkeerd mag worden. Dus zodoende. Jammer.

Voor onze acties zijn we op zoek naar vrijwilligers

Geïnteresseerd in groene ‘monumenten’ – mooie parken, buitenplaatsen, tuinen – in je eigen omgeving of daarbuiten? En wil je je kennis en deskundigheid inzetten om die te behouden en te beschermen? Bij de Commissie Groen Erfgoed (CGE) van de NTs kunnen we je inzet goed gebruiken!

deel tuin