login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


De Sittardse Stadswal en omgeving

De volkstuinen vanaf de Stadswal

Op verzoek van enkele volkstuinbezitters heeft de Monumentencommissie van de NTs zich najaar 2017 gebogen over de stadwalplannen van gemeente Sittard. Bij de herinrichting daarvan dreigen namelijk enkele oude volkstuinen verloren te gaan .

Sittard heeft stadwallen daterend uit de zestiende eeuw, met zogenaamde ‘schootsvelden’ erom heen; in principe een prachtig complex maar het is in de loop der eeuwen behoorlijk in verval geraakt. De gemeente wil dit gebied nu in ere herstellen en Sittard zijn oude stadswal met dubbele gracht en schootsvelden teruggeven. Onder andere omdat het herstel van de oude grachten in de huidige tijd meteen een oplossing betekent voor de noodzakelijke waterberging. In het schootsveldengebied bevinden zich echter ook latere, achttiende-eeuwse, volkstuinen. Een klein aantal daarvan zou vanwege de nieuwe (oude!) gracht verplaatst moeten worden, de andere zouden worden gerenoveerd.

Het bleek de NTs, dat de gemeente niet over één nacht ijs was gegaan. In een uitvoerig rapport schetste zij de plannen, voorzien van een overtuigende cultuurhistorische analyse en onderbouwing. De Monumentencommissie van de NTs kon niet anders dan daar waardering voor hebben, en heeft dat aan de protesterende volkstuinbezitters gemeld.

Het grootste gedeelte van de volkstuinen is intussen (juni 2018) opgeknapt, zij het helaas op een wat technocratische, eenvormige manier.

juni 2018

Terug