succesvol
16 augustus 2018

Een beter bomenplan voor de Scheveningseweg

De gemeente Den Haag heeft een ander voorstel gedaan voor de herbeplanting met nieuwe bomen aan de Scheveningseweg. Daarin is rekening gehouden met de bezwaren die waren ingebracht tegen het eerdere plan, waarin van maar liefst vijf verschillende boomsoorten gebruik werd gemaakt. die willekeurig door elkaar geplant zouden gaan worden. .

De gemeente heeft gelukkig dus toch gereageerd op wat de NTs naar voren bracht in haar bezwaarschrift van september 2018. Weliswaar werd de NTs niet ontvankelijk verklaard omdat zij niet als ‘belanghebbend’ werd beschouwd, maar andere groeperingen maakten bij de hoorzitting graag gebruik van haar argumenten, en zo werden de bezwaren van de NTs langs een omweg toch gehonoreerd.

Er is nu gekozen voor slechts twee soorten, waardoor meer uniformiteit bereikt wordt. Voor het cultuurhistorisch unieke karakter van de oude, statige laan  – stammend uit de zeventiende eeuw en nog ontworpen door Constantijn Huygens! – is dat ongetwijfeld een grote verbetering.

Wat vooraf ging

De gemeente Den Haag kapte in augustus 2018 de oude bomen langs de trambaan aan de Scheveningseweg. Dat kon blijkbaar niet anders  – degenen die er bezwaar tegen hadden aangetekend, hadden van de rechter op 9 augustus 2018 (op een paar bomen na) ongelijk gekregen.

De NTs echter diende een bezwaarschrift in dat betrekking had op wat er daarná zou gaan gebeuren: de verplichte herbeplanting met nieuwe bomen. De gemeente was voornemens gebruik te gaan maken van maar liefst twee soorten linde, twee soorten iep, en esdoorn. Een variatie in boomsoorten die, door de duidelijke verschillen in hoogte, kroonvorm en bladkleur, een ernstige aantasting zou gaan betekenen van het historische beeld van de laan, aldus de NTs..

Een ontwerp van Huygens in Barokstijl

Scheveningseweg 1666

 

De “Zeestraet” werd in de zeventiende eeuw ontworpen door Constantijn Huygens. Zijn vernieuwend idee ondervond zowel binnen als buiten Nederland veel belangstelling. Op historische afbeeldingen is de Scheveningseweg steeds te zien met uniforme bomenrijen;  om wélke boomsoort het gaat is overigens niet goed af te lezen. Dit aanzicht is in overeenstemming met de toenmalige gangbare Barokstijl: lanen op buitenplaatsen en landgoederen werden, ook in en rondom Den Haag, in de zeventiende eeuw aangeplant met een uniforme boomsoort. Er werden alleen inheemse bomen geplant.

 

1778

Bezwaren van de NTs

Navraag door de NTs  maakte duidelijk dat ecologische motieven de gemeente gebracht hadden tot de keuze voor het willekeurig door elkaar planten van de vijf soorten bomen.

De Nts wees de gemeente echter als gezegd op de dreigende schade aan het historische beeld van de laan. Daarnaast waarschuwde ze voor het risico van – op langere termijn –  iepziekte bij de twee soorten iepen en voor het spontaan sterk uitzaaien van de esdoorn waardoor het onderhoud onvermijdelijk zou moeten toenemen.

Niet ontvankelijk en toch …

De gemeente verklaarde de NTs niet ontvankelijk: haar bemoeienis met het groene erfgoed van deze weg zou buiten haar statutaire boekje gaan.Toch speelden het bezwaarschrift en de stevige argumentatie daarin (o.a. van Willem Verhoeven, Nelleke van der Feltz en oud-MC-lid Piet Bakker) bij de hoorzitting een rol: wèl belanghebbende groeperingen namen tijdens de hoorzitting de argumenten over.

Op basis daarvan besloot de gemeente het aantal boomsoorten te verminderen tot slechts twee. De linden worden nu aan de zijde van de rijbaan geplant en linde in combinatie met een soort iep aan de boszijde. De bomen worden in zware maten geplant waardoor het gewenste oorspronkelijke laaneffect sneller wordt bereikt

 

december 2018

Terug

Voor onze acties zijn we op zoek naar vrijwilligers

Geïnteresseerd in groene ‘monumenten’ – mooie parken, buitenplaatsen, tuinen – in je eigen omgeving of daarbuiten? En wil je je kennis en deskundigheid inzetten om die te behouden en te beschermen? Bij de Commissie Groen Erfgoed (CGE) van de NTs kunnen we je inzet goed gebruiken!

deel tuin