login | contact | nieuwsbrief

Volg ons op         

    

Als donateur steunt u de doelstellingen van de Nederlandse Tuinenstichting; het beschermen van waardevol tuinhistorisch erfgoed. De Nederlandse Tuinenstichting heeft uw steun hard nodig om een groene toekomst te kunnen waarborgen.


Monumentale tuin Klein Toornvliet gered

Groningen trekt bouwvergunning in

De gemeente Groningen ziet af van de bouw van appartementen in de tuin van villa Klein Toornvliet.. Dat is zeer heuglijk nieuws voor de NTs en alle anderen – Heemschut, omwonenden – die zich hebben ingespannen om de appartementen, en daarmee de schade aan het beschermde stadsgezicht  ‘Verlengde Herenweg’ te voorkomen. Daarmee is de ook monumentale tuin die bij het pand Klein Toornvliet hoort, gered.

Het werk van de Monumentencommissie en haar adviseur Stieneke van de Wal heeft opvallend veel resultaat gehad: in het vernietigende advies van de Groningse bezwarencommissie aan het gemeentebestuur vinden we de argumenten van de NTs  een voor een terug.

 

Wat vooraf ging

Misplaatste bouwvergunning

De gemeente had vergunning verleend om acht appartementen te bouwen in de tuin van de villa (waar ooit Jan Huizinga nog gewoond heeft). Het karakter van de bijzondere tuin en het zicht op de monumentale achtergevel van de villa dreigden hiermee verloren te gaan. De vrijstaande villa is een rijksmonument met rondom een fraai aangelegde siertuin in Engelse landschapsstijl met vijverpartij. De bouwplannen waren in veel opzichten in strijd met het bestemmingsplan Coendersborg. Het gebouw werd tegen allerlei voorschriften in veel te hoog en te groot, het werd bovendien vrijstaand en werd in de vergunning ten onrechte als bijgebouw aangemerkt. Wonen in een ‘bijgebouw’ is trouwens helemaal niet toegestaan.

NTs: de tuin en de bomen

Tegen alle bovengenoemde punten werd door velen bezwaar ingediend.  NTs had in haar bezwaarschrift nog meer kritiek. Er had voor de tuin – ook door de gemeente zelf herhaaldelijk erkend als een tuin met ‘bijzondere monumentale waarde’ ! – vooraf een waardestellend tuinhistorisch onderzoek moeten plaatsvinden, er had advies gevraagd moeten worden aan de RCE, en er had onderzocht moeten worden welke gevolgen de ingrepen hebben voor de daar aanwezige monumentale bomen, zoals bijvoorbeeld een prachtige rode beuk. Dat was allemaal niet gebeurd.

Ten onrechte meende gemeente Groningen voorschriften te kunnen omzeilen door een zogenaamde ‘buitenplanse vrijstelling’ te verlenen. Dat is in ‘kruimelgevallen’ toegestaan. Maar het was overduidelijk dat we het hier bepaald niet over een kruimelgeval hebben.

Verweerschrift, hoorzitting, advies, besluit

Tijdens de hoorzitting van de bezwarencommissie op 23 mei j 2018 heeft Stieneke van der Wal namens de NTs zeer kritisch gereageerd op het verweerschrift dat de gemeente Groningen in maart had uitgebracht. n.a.v. alle ingediende bezwaren. Daar was alle reden toe: het verweerschrift was helaas – zo stelde de NTs vast – van een onbegrijpelijke ondeskundigheid, oppervlakkigheid en onzorgvuldigheid, tot in het slordige taalgebruik toe. Ook tijdens de hoorzitting reageerde ambtelijk Groningen niet erg adequaat, maar het bleef onduidelijk hoe de bezwarencommissie zou gaan adviseren …

Voor alle betrokkenen is het daarom een opluchting dat Groningen – na dit stevige afwijzende advies van de commissie – nu op zijn schreden terugkeert en de omgevingsvergunning intrekt. Mede op grond van de  bezwaren die door de NTs zijn ingediend blijft Klein Toornvliet met zijn bijzondere tuin onaangetast. Formeel kan de initiatiefnemer het opnieuw proberen, maar dan onder de voorwaarden en volgens de procedures die door de bezwaarmakers zijn genoemd. En of dát nou zo  aantrekkelijk is?

27 juli 2018

Terug/meer over lopende acties van de NTs